EXCURSIONS 2015

2.- 15 de març......... Ses Figueroles (Selva)
3.- 19 d'abril............ De Sant Joan al Puig de Bonany
4.- 17 de maig......... Parc Natural de Llevant.
5.- 21 de juny.......... Cales del Parc Natural de Mondragó
6.- 16 d'agost.......... Torrent de Pareis (Escorca)
7.- 18 d'octubre....... Puig de n’Alí (Selva)
8.- 15 de novembre.. Castell d’Alarò