Sa Serra de Llodrà, Manacor.


Avui hem començat les excursions de l'any 2015. I així com la darrera de l'any 2014 just fórem quatre excursionistes avui quasi érem quaranta. I com que el temps també ha acompanyat l'excursió a sortit rodona.
En aquest enllaç podreu veure les fotos d'en Magí Ferriol, una d'en Miquel Morey i un grapat d'en Pere Ribas.
I en aquest altre les que ha fet en Gabriel Genovard.